zakladatelky

Marcela Dědová

*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdělání: SOU BASTRO – Báňské strojírny Ostrava

– vdaná od roku 1993 s manželem Daliborem, žijí v rodinném domku ve městě Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRP – Náhradní rodinná péče od roku 2003

3 děti v adopci, 5 dětí v pěstounsképéči a 2 vlastní

PRAXE:

NRP –pěstoun

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Pracovník vsociálních službách – masér

Lektor NRP

Sociální poradce

Externí profesionální kouč

*nar. 1.11.1974, Ilava SR

– vzdelanie: SOU BASTRO – Banské strojárne Ostrava

– vydatá od roku 1993 za manžela Dalibora, žijú v rodinnom domčeku v meste Bystřice nad Pernštejnem

– pracuje v NRS – Náhradná rodinná starostlivosť od roku 2003

3 deti v adopcii, 5 detí v pestúnskej starostlivosti a 2 vlastné deti

PRAX:

NRP – pestún

Štatutárny zástupcaFor Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálnych službách – masér

Lektor NRS

Sociálny poradca

Externí profesionálny kouč

*born on 1.11.1974 in Ilava SR

– Education:SOU BASTRO - Báňské strojírny Ostrava

– Married since 1993 to her husband Dalibor, they live in a little house in Bystřice nad Pernštejnem, ČR

– Works in SFC- Substitute family care since since 2003

3 children in adoption, five fosterchildren and two children of their own

EXPERIENCE:

NRP - fosterparent

Legal representative of ForFamily.cz, z.s.

Social services worker, masseur

Lecturer of SFC

Social adviser

Freelance professional coach

Mgr. Adriana Janovská

*nar. 13.12.1990, Trenčín SR

– vzdělání: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – magistra v oboru politologie

– svobodná

– žije v Trenčíně spolu s rodinou

PRAXE:

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Koordinátorka

Administrativní pracovník

Táborový vedoucí

Asistenční služby

Koordinátorka pro zahraniční vztahy a evropskou integraci For Family.cz, z.s.

*nar. 13.12.1990, Trenčín SR

– vzdelanie: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – magistra v odborepolitológia

– slobodná

– žije v Trenčíne spolu s rodinou

PRAX:

Štatutárny zástupca For Family.cz, z.s.

Koordinátorka

Administratívny pracovník

Táborový vedúci

Asistenčné služby

Koordinátorka pre zahraničné vzťahy a európsku integráciu For Family.cz, z.s.

*born on 13.12.1990 in Trenčín SR

– Education: Alexander Dubček University of Trenčín in Trenčín SR – masterdegree in political science

– maiden

– lives in Trenčín withfamily

– works as a secretary and representative of Region Real, s.r.o.

EXPERIENCE:

Legal representativeForFamily.cz, z. s.

Coordinator

Office worker – secretary

Camp leader

Assistance services

Coordinator of International Relations and European Integration for the For Family.cz

Marcela Kadlecová

*nar. 19.3.1975 v Novém Městě na Moravě, ČR

– vzdělání: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– vdaná od r. 1997 s manželem Martinem, žijí v domečku ve vesnici Lísek

– v NRP – Náhradní rodinné péči od r. 2005

2 děti v adopci , 1 v pěstounsképéči

PRAXE:

NRP – pěstoun

Statutární zástupce For Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálních službách

Osobní asistentka pro seniory – Hospicové hnutí Vysočina

Lektorka NRP

Hospodářka For Family.cz, z.s.

*nar. 19.3.1975 v Novém Městě na Moravě, ČR

– vzdelanie: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– vydatá od r. 1997 s manželom Martinom, žijú v domčeku v dedine Lísek

– pracuje v NRS – Náhradní rodinné starostilivosti od r. 2005

PRAX:

NRS – pestún

Štatutárny zástupca For Family.cz, z.s.

Pracovník v sociálnych službách

Osobní asistentka pro seniory – Hospicové hnutí Vysočina

Lektorka NRS

Hospodárka For Family.cz, z.s.

*born 19.3.1975 in Nové Městě na Moravě, ČR

– Education: SOUE – Elektrotechnické Nové Město na Moravě

– Married since 1997 to her husband Martin, they live in a little house in the village Lísek

– Works in SFC – Substitute family care since since 2005

2 children in adoption, one in fostercare

EXPERIENCE:

SFC – fosterparent

Legal representative of For Family.cz, z. s.

Social services worker

Personal care of elderly – Hospicové hnutí Vysočina

SFC lecturer

cashier of For Family.cz, z.s.