o nás

NAŠE SLUŽBY

- Víkendové pobyty: dětí ve věku 6-12let a 12–18 let

- Respitní péče: odlehčovací péče nejen pro děti z NRP, vše dle domluvy

- Tábory: letní ( červenec – srpen ), zimní ( únor – březen)

- Výměnné pobyty v ČR i v zahraničí

- Vzdělávací pobyty pro děti: koučink pro děti i mladistvé, turistické, sportovní, výtvarné, taneční, kombinace dle domluvy

- Víkendové pobyty pro rodiny s dětmi

- Pravidelné schůzky v klubovně i v terénu: exkurze, besídky, vystoupení, výlety

NAŠE SLUŽBY

- Víkendové pobyty: deti vo veku 6-12 rokov A 12–18 rokov

- Respitná starostlivosť: odlahčovacia starostlivosť nie len pre deti z NRS, všetko na základe dohovoru

- Tábory: letné ( júl – august ), zimné ( február – marec )

- Výmenné pobyty v ČR i v zahraničí

- Vzdelávacie pobyty pre deti: koučovanie pre deti a mladistvých, turistické, športové, výtvarné, tanečné, kombinácia podľa dohovoru

- Víkendové pobyty pre rodiny s deťmi

- Pravidelné schôzky v klubovni i v teréne: Exkurzie, besiedky, vystúpenia, výlety

OUR SERVICES

- Weekend stays: children 6-12 years and 12-18 years old

- Respite care - not only for the NRS, other agreements possible

- Camps: summer (July-August), winter (February-March)

- Exchange stays in between the Czech Republic and abroad

- Educational stays for children and youth: coaching, tourism, sports, art, dance, combination by arragement possible

- Weekend stays for families with children

- Regular meetings in the club-room or outdoors: excursions, performances, trips